Wnioski o stypendia i nagrody sportowe do 20 maja

Przypominamy, że dnia 20 maja mija termin składania wniosków o przyznanie nagród i stypendium sportowych na rok 2018/2019.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków na drukach określonych w Uchwałach Rady Gminy , które umieszczone są wraz z regulaminami pod linkami: stypendia sportowe oraz  nagrody sportowe .

Wnioski należy składać w pokoju nr 8 (dziennik dodawczy).