NOWE NABORY NA WNIOSKI W PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA

Informujemy o nowych naborach na wnioski o dofinansowanie w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania w projektach:

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD

oraz

Przedsięwzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD

DOKŁADNE INFORMACJE O NABORACH - TUTAJ

INFORMACJE O PLANOWANYCH NABORACH W 2020 ROKU - TUTAJ