Dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Kościelisko

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wywołanej nim choroby zakaźnej, Wójt Gminy Kościelisko wprowadza dalsze ograniczenia możliwości osobistego załatwienia spraw w Urzędzie Gminy.

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. w budynku Urzędu Gminy będzie mogło przebywać tylko 5 osób jednocześnie (tylko sprawy pilne).

Aby uniknąć oczekiwania na wejście do urzędu, apelujemy o załatwianie spraw za pomocą dostępnych środków komunikacji (telefon, internet, e-PUAP), a także dokonywania wpłat przelewami elektronicznymi.

Poniżej znajduje się wykaz telefonów i adresów email do poszczególnych referatów Urzędu Gminy Kościelisko.

Funkcjonowanie Urzędu zostaje zatem dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami. Prosimy o dostosowanie się do powyższych zasad i reguł.

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy, podyktowane są wyłącznie troską o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. Jeżeli jest to tylko możliwe, zostańmy w domu.

Kontakty do referatów Urzędu Gminy Kościelisko: 

 • Planowanie Przestrzenne -  tel./ fax: 018 20 79 100 wew. 38,  e-mail: planowanie@gminakoscielisko.pl
 • Gospodarka odpadami - tel./ fax: 018 20 79 100 wew. 61 lub 37, e-mail: odpady@gminakoscielisko.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego - tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 48, e-mail: usc@gminakoscielisko.pl 
 • Podatki - tel. (018) 20 79 100 wew. 46, 47 lub 50, e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl
 • Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste - tel./fax: 018 20 79 100 wew. 48, email: ewidencja@gminakoscielisko.pl
 • Handel i Ewidencja Działalności Gospodarczej - tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 49 handel@gminakoscielisko.pl
 • Referat Organizacyjny -  tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 22 / 33, e-mail: oc@gminakoscielisko.pl
 • Kasa - tel: 18 20 79 100 / 104 wew. 31
 • Biuro Rady - tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 39, e-mail: rada@gminakoscielisko.pl 
 • Inwestycje, Utrzymanie Dróg i Gospodarka Komunalna - tel. 18-20-79-100, wew. 40, e-mail: gzuk@gminakoscielisko.pl
 • Zamówienia publiczne - tel. 18-20-79-100, wew. 42, e-mail: przetargi@gminakoscielisko.pl
 • Straż Gminna - tel: 668 300 518 lub 18 20 79 100 / 104 wew. 55, e-mail: straz@gminakoscielisko.pl