Nowe taryfy za dostarczanie wody 


Informujemy, że na mocy decyzji Nr KR.RET.070.18.2018 Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dniem 25 czerwca 2018 roku zmianie ulega taryfa za zbiorowe dostarczanie wody z wodociągu.

Nowa taryfa będzie składała się ze stałej opłaty miesięcznej oraz stawki za 1 m3 dostarczanej wody.

Opłata stała wynosi 5,00 netto za miesiąc (tj. 5,40 zł brutto), stawka za 1 m3 dostarczonej wody będzie wynosiła 3,51 zł netto (tj. 3,79 zł brutto).

Taryfa będzie obowiązywała do dnia 24 czerwca 2019 roku.

W załączeniu decyzja Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z załącznikiem określającym wysokość taryfy na okres 3 lat.


Decyzja - TUTAJ

Tabela taryf - TUTAJ