NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH W GMINIE KOŚCIELISKO


10 sierpnia 2017 roku Rada Gminy Kościelisko podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

Poniżej prezentujemy regulamin wraz z tabelą punktacji za osiągnięcia sportowe i formularzem wniosku.

Wnioski o stypendium w roku 2017 należy składać w terminie od 1 do 20 września.