OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA NA OBSZARZE POWIATU TATRZAŃSKIEGO W DNIU 23 STYCZNIA 2019 R.