Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych ogłoszonej w dniu 11-03-2020 r. oraz w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego podjętą w oparciu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którą zaordynowano zamknięcie placówek wsparcia dziennego, z dniem 12.03.2020 roku została zawieszona działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Kościelisku.

W okresie zawieszenia w Placówkach w Kościelisku i Dzianiszu będzie dyżurował wychowawca.

Placówka pozostaje również w gotowości do udzielania wsparcia terapeutycznego, psychologicznego i pedagogicznego w indywidualnych przypadkach, po uprzednim umówieniu telefonicznym.