WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WITOWA W SPRAWIE PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI 

W związku z zakończoną przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem modernizacją ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Witów, zmianie uległy dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, stanowiących podstawy opodatkowania podatkiem rolnym, podatkiem leśnym i podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, przed wydaniem decyzji podatkowych należy zaktualizować dane, na podstawie których będą naliczane w/w podatki od 2022 roku.

W związku z powyższym proszę mieszkańców sołectwa Witów o kontakt telefoniczny z pracownikami Referatu Podatków

od dnia 07 marca 2022r., w celu ustalenia terminu złożenia informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach.

Pracownicy Referatu Podatków (pokój 112) służą pomocą w godzinach pracy Urzędu Gminy Kościelisko:

  • poniedziałek od godziny 9.00 – 17.00
  • od wtorku do piątku od godziny 8.00 – 16.00

Numery kontaktowe: 18 20 23 449 18 20 23 450 18 20 23 451 18 20 23 452

Decyzje podatkowe będą wydawane po dokonaniu aktualizacji danych.03/03/2022