Podziękowania dla właścicieli terenów

Wójt Gminy Kościelisko, Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko i wszyscy miłośnicy narciarstwa biegowego serdecznie dziękują Właścicielom terenów w Kościelisku za dotychczasowe udostępnianie ich zimą dla narciarzy.

Dzięki Państwa życzliwości mogły powstać wspaniałe trasy biegowe, z których korzystają mieszkańcy i turyści. Uatrakcyjniły one turystycznie Kościelisko, a nasza Gmina stała się przykładem dobrego współdziałania mieszkańców, urzędników i organizacji pozarządowych.

Bardzo prosimy o Państwa zgodę na dalsze korzystanie zimą z tych terenów w celu uprawiania narciarstwa biegowego.

Gdyby ktoś z Państwa nie mógł nadal przeznaczać swego terenu na ten cel, prosimy o tym fakcie poinformować Urząd Gminy Kościelisko (sekretariat tel. 182022027).