Podziękowania dla mieszkańca Gminy

Wójt Gminy Kościelisko dziękuje panu Maciejowi Sieczce za nieodpłatne użyczenie działki i wykonanie zatoczki przy drodze na Płazówkę.