Polsko-francuskie warsztaty w Gminie Kościelisko

W dniach 10-12 grudnia 2019 roku w Kościelisku odbędą się warsztaty robocze grupy polsko-francuskich specjalistów realizowane w ramach projektu pn. „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny”.

Warsztaty są owocem współpracy partnerskiej Gminy Kościelisko z Miastem Divion we Francji. W projekcie bierze udział po 14 specjalistów z obu gmin.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń między osobami zajmującymi się w Gminie Kościelisko i w Divion opieka społeczną, a zwłaszcza wsparciem dla rodziny i dzieci, a ostatecznie opracowanie i przygotowanie metod badawczych, które zostaną wykorzystane do diagnozy problemów społecznych rodzin w Polsce i we Francji.

Warsztaty będą składać się w sumie z dziewięciu bloków warsztatowych poświęconych m.in. : przedstawieniu i porównaniu metod realizacji zadań z zakresu pomocy rodzinie , organizacji czasu wolnego oraz pomocy kierowanej do dzieci i młodzieży, najczęstszym problemom wychowawczym i emocjonalnym dzieci i młodzieży, a także sposobom ich diagnozowania i metodom terapeutycznym.

Warsztatom towarzyszyć będzie szereg wizyt studyjnych, m.in. w gminnych szkołach i przedszkolach oraz w placówce wsparcia dziennego w Kościelisku.

Dalszą częścią projektu będą podobne warsztaty, które odbędą się we Francji w lutym 2020 r.

 

PROGRAM WARSZTATÓW - TUTAJ