Zaproszenie na posiedzenie Rady Sołeckiej w Kościelisku

 Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Kościelisku Pani Haliny Urbaś zaprasza Radnych Gminy na spotkanie Rady Sołeckiej, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Kościelisku.