ANIMATOR BOISKA SPORTOWEGO ORLIK W KOŚCIELISKU POSZUKIWANY

Wójt Gminy Kościelisko poszukuje pracownika na stanowisko Animatora Boiska Sportowego Orlik w Kościelisku w okresie od 1 marca 2022r. do 30 listopada 2022r.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ANIMATOR do dnia 1 marca 2022r. do godz. 12 00 na dzienniku podawczym urzędu gminy Kościelisko (obok wejścia głównego) lub pocztą na adres 34-511 Kościelisko ul. Nędzy Kubińca 101

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Anna Fidermak pod numerem telefonu 182023400 wew.310

  • Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2022 – 30.11.2021
  • Ilość godzin do przepracowania - średnio 40h tygodniowo (160h miesięcznie)
  • Praca w godzinach popołudniowych poniedziałek- piątek 16.00 – 21.00 , sobota , niedziela od 14.00 – 21.00 I.

I Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora:

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji,

2) Przygotowanie pedagogiczne,

3) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.),

2) Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,

3) Włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego,

4) Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej,

5) Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,

6) Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,

7) Dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu, PP

8) Nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”,

9) Danie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,

10) Doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,

11) Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnej z ofert. Kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę z Wójtem Gminy Kościelisko w dniu 01.03.2022r.


02/24/2022