Szanowni Mieszkańcy,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników samorządowych, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 17 marca 2020 r. do odwołania bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kościelisku.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Urząd pracuje, wyłączona zostaje możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy. Kontakt z Urzędem Gminy w Kościelisku będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres:

Urząd Gminy Kościelisko
ul. Strzelców Podhalańskich 44
34-511 Kościelisko
tel. 18 20 79 100-103
www.gminakoscielisko.pl,
e-mail: gmina@gminakoscielisko.pl

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych referatów Urzędu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 • Planowanie Przestrzenne -  tel./ fax: 018 20 79 100 wew. 38,  e-mail: planowanie@gminakoscielisko.pl
 • Gospodarka odpadami - tel./ fax: 018 20 79 100 wew. 61 lub 37, e-mail: odpady@gminakoscielisko.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego - tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 48, e-mail: usc@gminakoscielisko.pl 
 • Podatki - tel. (018) 20 79 100 wew. 46, 47 lub 50, e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl
 • Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste - tel./fax: 018 20 79 100 wew. 48, email: ewidencja@gminakoscielisko.pl
 • Handel i Ewidencja Działalności Gospodarczej - tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 49 handel@gminakoscielisko.pl
 • Referat Organizacyjny -  tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 22 / 33, e-mail: oc@gminakoscielisko.pl
 • Kasa - tel: 18 20 79 100 / 104 wew. 31
 • Biuro Rady - tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 39, e-mail: rada@gminakoscielisko.pl 
 • Inwestycje, Utrzymanie Dróg i Gospodarka Komunalna - tel. 18-20-79-100, wew. 40, e-mail: gzuk@gminakoscielisko.pl
 • Zamówienia publiczne - tel. 18-20-79-100, wew. 42, e-mail: przetargi@gminakoscielisko.pl
 • Straż Gminna - tel: 668 300 518 lub 18 20 79 100 / 104 wew. 55, e-mail: straz@gminakoscielisko.pl 

 

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.gminakoscielisko.

 

Roman Krupa

Wójt Gminy Kościelisko