PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Jego realizacja przewidziana jest na lata 2018-2029. Dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” uzyskać można m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup wraz z montażem nowych, spełniających kryteria programu, wymianę okien i drzwi, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie przegród budynku, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację OZE, czyli odnawialnych źródeł energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy. Progi dotacji w programie „Czyste Powietrze” są uzależnione od dochodów uzyskiwanych miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.

Gmina Kościelisko podjęła współpracę z Fundacją „Dom Energii”, która przeprowadzi cykl spotkań z mieszkańcami na temat programu, a jej specjaliści będą pełnić dyżury, podczas których doradzać będą zainteresowanym, jak mogą z niego skorzystać, a także pomogą wypełnić wniosek o dotacje.

Terminy spotkań:

  • 08.01.2019 - 17:00, Sołectwo Dzianisz – Szkoła Podstawowa w Dzianiszu
  • 08.01.2019 - 19:00, Sołectwo Witów - Szkoła Podstawowa w Witowie
  • 09.01.2019 - 17:00, Sołectwo Kościelisko - Szkoła Podstawowa w Kościelisku.

Dyżury Fundacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Nędzy-Kubińca 140, Kościelisko.

  • Środa 16.01.2019 12:00 - 17:00
  • Środa 23.01.2019 12:00 - 17:00
  • Środa 30.01.2019 12:00 - 17:00
  • Środa 06.02.2019 12:00 - 17:00


Zadbajmy wspólnie o lepszy stan powietrza w naszej Gminie.