ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU PLANU

Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.07.2020 r. do 25.08.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko.

Więcej informacji w ogłoszeniu Wójta Gminy Kościelisko z dnia 20.07.2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA - TUTAJ

WIĘCEJ INFORMACJI - TUTAJ