Projekt uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie sieci szkół

W dniu 3 lutego 2017 r. Rada Gminy Kościelisko uchwaliła projekt uchwały o sieci szkół w Gminie Kościelisko po wprowadzeniu reformy edukacji od 1 wrzesnia 2017 r.

Według projektu od 1 września 2017 roku na terenie Gminy funkcjonować będą trzy szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Kościelisku
  • Szkoła Podstawowa w Dzianiszu
  • Szkoła Podstawowa w Witowie 

Gimnazja w Kościelisku, Dzianiszu i witowie zostaną właczone do w/w szkół podstawowych 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty projekt sieci szkół w Gminie zostanie zatwierdzony na posiedzeniu Rady Gminy w marcu.


TEKST CAŁEJ UCHWAŁY - TUTAJ