Przekozali nom zwycaje, obycaje 
dziadkowie...

 

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko inauguruje program mający na celu wzmocnić świadomość rodzimego dziedzictwa kulturowego, własnych korzeni i tradycji poprzez spotkania uczniów z Gminy Kościelisko z osobami starszymi którzy przekażą najmłodszym swoje własne doświadczenia obyczaje i zwyczaje, wśród nich te, które kiedyś otrzymali od swoich rodziców.

Takie międzypokoleniowe spotkania pozwolą rozwijać się dzieciom i młodzieży poprzez wrastanie w kulturę, w tym w tradycję, a naszym seniorom pomogą się zaktywizować i czuć potrzebnymi poprzez przekazywanie obrzędów, zwyczajów, opowiadań, co stworzy swoistą więź kulturową.

Program polegać będzie na organizacji spotkań seniorów z dziećmi i młodzieżą, które odbywać się będą w szkołach na terenie gminy.
Program rozpoczyna się już w lutym, a kolejne spotkania edukacyjne, które będą miały miejsce w każdej szkole raz na kwartał łączyć będzie wspólna nazwa: „Przekozali nom zwycaje, obycaje dziadkowie...”.