Spotkanie Rad Sołeckich w Dzianiszu i Witowie

Rada Sołecka w Dzianiszu - 3 marca 2020 r. o godz. 19.00 w budynku wielofunkcyjnym w Dzianiszu

Rada Sołecka w Witowie - 6 marca br. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Witowie