Remont w remizie OSP Kościelisko w ramach programu Małopolskie Remizy

W miesiącach od sierpnia do października br. prowadzone były prace remontowo-budowlane w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku.

Strażacy z Kościeliska cieszą się z nowo wyremontowanego garażu, zmodernizowanej wieży przystosowanej do suszenia węży oraz został wykonania nowego sufit w sali, która będzie służyć strażakom do szkoleń. Wykonanie remontu było możliwe przede wszystkim dzięki determinacji Zarządu OSP Kościelisko które pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach programu ,, Małopolskie Remizy”, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Urzędu Gminy Kościelisko, środków przeznaczonych w ramach funduszu sołeckiego wsi Kościelisko przekazanych przez Sołtysa Wsi Kościelisko Mateusza Nędzy-Kubińca wraz z Radą Sołecką oraz środków własnych OSP Kościelisko.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

  • Remont wieży strażackiej poprzez wymiany zniszczonego szalunku wraz ze wzmocnieniem konstrukcji.
  • Wykonanie podwieszanego sufitu oraz zamontowanie oświetlenia typu LED na Sali, która będzie bezpośrednio służyła do prowadzenia szkoleń dla naszych strażaków oraz mieszkańców wsi Kościelisko, wymieniono instalację elektryczną wraz z zamontowaniem nowej rozdzielni elektrycznej.
  • Remont części bojowej (garażu) składał się z wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonania przyłącza służącego do podłączenia agregatu prądotwórczego umożliwiającego zasilenie garażu podczas zaniku prądu spowodowanego wiatrem halnym lub innymi zagrożeniami. Zamontowane zostało nowe oświetlenie , wymieniono także instalację powietrzną służącą do zasilania układów pneumatycznych w samochodach bojowych, co wpływa na większą mobilność jednostki podczas wyjazdu do zdarzeń. Wykonana została nowa posadzka pod samochodami, pomalowane zostały sufit i ściany, zamontowano nowe szafki dla strażaków na umundurowanie bojowe, wykonano i zamontowano regał do suszenia węży strażackich.
  • Została zamontowana stolarka drzwiowa i okienna która była sfinansowana z środków funduszu sołeckiego oraz środków własnych.


Strażacy i Zarząd OSP Kościelisko składają serdeczne podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Wójta Gminy Kościelisko, Komendanta Głównego PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, Sołtysa Wsi Kościelisko, Firmie Budowlanej Maciej Krzeptowski ‘’SIKON’’ oraz wszystkim, którzy przyczynili do pozyskania środków na przeprowadzenie prac remontowych w budynku remizy w Kościelisku, a także strażakom którzy poświęcili swój wolny czas, aby pomóc w pracach remontowych.