Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji.

 

            Wójt Gminy Kościelisko zgodnie Uchwałą Nr XXIX/218/2017 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 10.07.2017 r. do 28.07.2017 r. za pomocą formularza, którego wzór dostępny jest w Urzędzie Gminy Kościelisko (pokój nr 4), na stronie internetowej gminy Kościelisko oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko.

Wypełniony formularz należy dostarczyć:

Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko.

Bezpośrednio do Urzędu Gminy w Kościelisku, dziennik podawczy, w godzinach pracy tj. pn. 7:45 – 16:45, wt.-pt.  7:45 – 15:30

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

Niepodpisane, złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony, przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia.

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Gminy Kościelisko w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 


                                                                                                                      Bohdan Pitoń

                                                                                                                (Wójt Gminy Kościelisko)
Raport z procesu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko na lata 2016-2022

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) Wójt Gminy Kościelisko przedstawia raport z procesu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko na lata 2016-2022.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - TUTAJ

OPINIE ORGANÓW WRAZ Z UWAGAMI DO GPR 2016-2022 - TUTAJ