KONKURS NA PROMOCJĘ ROZSTRZYGNIĘTY

Informujemy, że został rozstrzygniety konkurs na promocję Gminy Kościelisko w mediach społecznosciowych.

Przypominamy, że 21 GRUDNIA 2016 r.  został ogłoszony konkurs na koncepcje i realizację kampanii promocyjnej Gminy Koscielisko w 2017 roku.

W przewidzianym regulaminem terminie napłynęło 5 ofert. wszystkie spełniły wymagania formalne konkursu.

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy po wnikliwej analizie przesłanych materiałów (obejmowały one poza samą koncepcją m.in. także przykłady wcześniejszych podobnych działań oferentów) jako najbardziej wartościową i odpowiadajacą potrzebom Gminy oceniła koncepcję firmy Kronos Media z Zakopanego.