Ul. Salamandra - zmiana organizacji ruchu od 17.08.2021 r. (wtorek)

Drodzy Mieszkańcy i Goście,

aby skrócić okres prac drogowych (z ok. 3 m-cy do 1 m-ca) na ul. Salamandra w Kościelisku wyraziłem zgodę na zmianę organizacji ruchu na odcinku robót.

  • od 17.08.2021 r. - do 17.09.2021 droga Salamandra na przebudowywanym odcinku zostanie wyłączona z ruchu,
  • prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-17:00
  • w tym okresie, do 17.09. zostaną wykonane roboty związane z budową konstrukcji nawierzchni drogi z rozłożoną bitumiczną warstwą wiążącą
  • dojazd do górnego odcinka Salamandry będzie możliwy od strony Dzianisza i Słodyczek.

Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie skrócić czas robót do wskazanego wyżej okresu. W innej sytuacji prace mogą się przedłużyć nawet do 3 m-cy. To z kolei pociągnie za sobą duże ryzyko wkroczenia w sezon jesienno-zimowy, a przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych nawet konieczności przesunięcia zakończenia prac zasadniczych na wiosnę przyszłego roku, na co, ze względu na tryb finansowania oraz kolejne okresy nasilonego ruchu turystycznego, nie możemy i nie chcemy sobie pozwolić.

Jest to w moim przekonaniu konieczność, dlatego choć zdaję sobie sprawę, iż roboty są prowadzone w trakcie sezonu, wiedząc, że są uciążliwe liczę na wyrozumiałość i przepraszam za wszelkie utrudnienia

Wójt Gminy Kościelisko

Roman Krupa

08/13/2021

 

Informacja dodatkowa od Wójta Gminy Kościelisko

Szanowni Państwo

W terminie 17 sierpnia 2021 r. - 17 września 2021 r. droga gminna nr K420078 dr SALAMANDRA zostanie całkowicie zamknięta w godzinach 7.00 - 17.00. Objazd kierowany będzie na drogę gminną nr K420085 Dzianisz - Chochołów.

Przez dwa pierwsze tygodnie tj. do końca sierpnia planowany jest remont górnego odcinka do skrzyżowania z ulicą Mocarni, tak aby wywóz śmieci oraz transport dzieci do szkoły od 1 września nie był utrudniony.

Ponadto informuję, że na czas trwania remontu obowiązuje aktualny harmonogram wywozu śmieci.

Wykonawca został zobowiązany do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem (Starosta Tatrzański), służb porządkowych (policja, straż pożarna) oraz służb opieki zdrowotnej (pogotowie ratunkowe) o planowanym zamknięciu drogi.

Wszelkie informacje, na temat wywozu śmieci oraz komunikacji i transportu będą na bieżąco umieszczane na gminnej stronie internetowej.

Poniżej przesyłam link do zakładki TRANSPORT:

https://www.gminakoscielisko.pl/pl/dla-turysty/aktualnosci/transport-na-terenie-gminy

oraz do strony Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko,m,229820,transport.html.

Informuję  także, iż aktualnie jedynie linia powiatowa utworzyła nowy zastępczy rozkład jazdy na czas trwania remontu.

Linie prywatne zobowiązały się do utworzenia zastępczego rozkładu jazdy, który znajdą Państwo w dziale transport - aktualności.

Roman Krupa

Wójt Gminy Kościelisko

2021-08-21