Sołtys Kościeliska Mateusz Nędza-Kubiniec nagrodzony

11 czerwca 2018 r. odbyła się w senacie konferencja "Sołectwo, sołtys - kompetencje, obowiązki" połączona z Galą XVI edycji konkursu "Sołtys Roku". Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Gazeta Sołecka starają się doceniać lokalnych liderów wiejskich.

Uhonorowano 12 sołtysów z całej Polski w konkursie "Sołtys Roku 2017". Wśród laureatów jest Mateusz Nędza-Kubiniec sołtys Kościeliska a zarazem wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego.

Gratulując zwycięzcom, marszałek Stanisław Karczewski powiedział, że goszczą w Senacie, gdzie nie tylko rozmawia się o polityce, ale też o codziennych sprawach. Podziękował laureatom i całej polskiej wsi jako „fundamentowi rozwoju”. Jak zauważył, to dzięki zaangażowaniu sołtysów powstaje wspólnota – nie tylko wsi, gminy, ale także narodowa.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy do laureatów w którym m.in. podkreślił, że tytuł ,, Sołtys Roku” to podziękowanie za ofiarną służbę publiczną, za społeczne kompetencje, to hołd dla ich niestrudzonej pracy na rzecz współmieszkańców.

Prezydent w liście gratulacyjnym podziękował sołtysowi Kościeliska za to, że jest prawdziwym liderem swojej sołeckiej wspólnoty, jest nieocenionym promotorem kultury podhalańskiej, dba o środowisko naturalne i odbudowę drzewostanu. Podczas gali konkursu ,,Sołtys Roku” w senacie zagrała góralska muzyka z Kościeliska.

 

 

Kompetentny, rzutki, oddany swej społeczności sołtys i aktywne zebranie wiejskie potrafią zmieniać rzeczywistość na lepsze – podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas finału konkursu „Sołtys Roku 2017”.

W ocenie prezydenta, sołectwo to najbliższy mieszkańcom element samorządu terytorialnego. „To miejsce w którym powstaje wiele cennych inicjatyw. Kompetentny, rzutki, oddany swej społeczności sołtys oraz aktywne zebranie wiejskie, potrafią zmieniać na lepsze rzeczywistość” – przekonywał Andrzej Duda.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że polska wieś to fundament tradycji, wiary i rozwoju.

W Senacie odbył się finał konkursu „Sołtys Roku 2017”, którego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn. Nagrodzonych zostało 12 sołtysów; dwóch zostało wyróżnionych.

List od Andrzeja Dudy odczytał prezydencki minister Andrzej Dera. Prezydent pogratulował nagrodzonym sołtysom. „To zaszczytne wyróżnienie jest dowodem najwyższego uznania, bowiem 12-osobowe grono zwycięzców konkursu zostało wyłonione z ponad 40 tysięcy polskich sołectw” – zaznaczył Andrzej Duda.

Dodał, iż jest to „pełne szacunku podziękowanie za ofiarną służbę publiczną, za społeczne kompetencje i niestrudzoną pracę dla dobra współmieszkańców i naszej ojczyzny”. Prezydent nawiązał do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „To wielkie święto skłania do refleksji nad chlubnym dziedzictwem polskiej historii, a także nad współczesnymi wyzwaniami” – zaznaczył. Jak dodał, „uświadamiamy sobie jak głębokie znaczenie dla odzyskania wolności, dla umocnienia podstaw niepodległego państwa i dla rozwoju naszej ojczyzny miały i mają nieustannie patriotyczne i obywatelskie zaangażowanie Polaków, etos służby dla dobra wspólnego, umiejętność społecznej samoorganizacji oraz prężna samorządność”.

Zdaniem prezydenta, „piękną kartę” w tych dokonaniach zapisali także polscy sołtysi, którzy – jak zaznaczył – piastują funkcję, sięgającą swymi korzeniami odległych wieków i która jest bardzo mocno osadzona w naszej tradycji ustrojowej. W ocenie prezydenta, sołectwo to najbliższy mieszkańcom element samorządu terytorialnego. „To miejsce w którym powstaje wiele cennych inicjatyw. Kompetentny, rzutki, oddany swej społeczności sołtys i aktywne zebranie wiejskie, potrafią zmieniać na lepsze rzeczywistość” – przekonywał Andrzej Duda.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że polska wieś to fundament tradycji, wiary i rozwoju. „Spotykając się z mieszkańcami polskiej wsi i polskiej prowincji, mówię że jesteśmy na prowincji, że spotykamy się na prowincji, że prowincja dla nas wszystkich Polaków jest bardzo istotna” – mówił.

Karczewski zauważył, że sam w tej chwili mieszka na wsi. „Spotykam się z wieloma rolnikami, spotykam się również z sołtysami i wiem jak wielkie zainteresowanie (…) jest tym, aby tworzyć wspólnotę, wspólnotę wsi, wspólnotę tak naprawdę narodową” – powiedział. Marszałek Senatu dziękował sołtysom za ich zaangażowanie oraz dbanie o sprawy wsi. „To państwo budujecie właśnie – jako liderzy na wsi – wspólnotę mieszkańców, i wspólnotę tak naprawdę również narodową” – podkreślił.

Karczewski zapewnił, że wszystkim politykom zależy, aby wspierać polską wieś, „aby wieś polska rozwijała się, żeby była wzmacniana, żeby rosła w siłę i potęgę”. Podkreślił, że jest dumny z tego jak polska wieś obecnie wygląda.

Tytuł Sołtysa Roku 2017 zdobyli: Mariusz Dorosz z Borków Siedleckich w woj. mazowieckim, Anna Kapturska ze Spławia w woj. wielkopolskim, Stefan Kropidłowski z Wieruszewa w woj. wielkopolskim, Robert Kukiełka z Borsuka w woj. lubelskim, Stanisław Matuszczak z Kłomnic w woj. śląskim, Mateusz Nędza-Kubiniec z Kościelisko w woj. małopolskiego, Stanisław Piwowarczyk z Desznicy w woj. podkarpackim, Jacek Piwowarski z Wiązownicy-Kolonii w woj. świętokrzyskim, Tadeusz Stefanik z Przybówki w woj. podkarpackim, Jadwiga Szewczyk z Siedlec w woj. świętokrzyskim, Tomasz Tofil z Cedzyny w woj. świętokrzyskim, Klaudiusz Zawada z Zamarsk w woj. śląskim.

Kapituła konkursu wyróżniła ponadto Edwarda Jagłę,który od 50 lat pełni funkcję sołtysa w Kołodziążu Wodynie w woj. mazowieckim, a także Łukasza Ossowskiego z Rytla w woj. pomorskim za zorganizowanie akcji usuwania skutków nawałnicy w 2017 r.

Fot. Bożena Bury, mat. pras. mat. pras. www.portalsamorzadowy.pl