Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko zaprasza członków młodzieżowej rady oraz koordynatora MRG Kościelisko na IV sesję MRG, która odbędzie się dnia 11 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD - TUTAJ