ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ЗУСТРІЧ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ҐМІНІ КОСЧЕЛІСКО


SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOŚCIELISKO

Війт ґміни Косчеліско Роман Крупа, запрошує громадян України, які проживають у ґміні Косчеліско, на зустріч за участю гостей із міста-партнера міста Дівіон у Франції.

Метою зустрічі буде обговорення поточних та запланованих заходів підтримки, які пропонує ґміна Косчеліско.

Дата та місце зустрічі:

29 березня 2022 року, 17.00, кімната 201 (2 поверх) Управління ґміни Косчеліско вул. Nędzy - Kubińca 101


Wójt Gminy Kościelisko Roman Krupa, zaprasza obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie Gminy Kościelisko, na spotkanie z udziałem gości z partnerskiego miasta Divion we Francji.

Celem spotkania będzie omówienie dotychczasowych oraz planowanych działań wspierających oferowanych przez Gminę Kościelisko.

Data i miejsce spotkania:

29.03.2022 r., godzina 17,00 sala 201 (II piętro) Urząd Gminy Kościelisko, ul. Nędzy - Kubińca 101