Nowy sprzęt dla OSP Dzianisz Dolny

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” Ochotnicza Straż Pożarna w Dzianiszu Dolnym otrzymała sprzęt pożarniczy na zapewnienie gotowości bojowej. Projekt współfinansowany był ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego. Na zakup sprzętu o wartości 25 470,00 zł Sejmik Województwa Małopolskiego przekazał Gminie Kościelisko pomoc finansową w wysokości 10 188,00 zł, pozostałą część w kwocie 15 282,00 zł sfinansowała Gmina Kościelisko.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzianiszu Dolnym wzbogaciła się o:

  • prądownicę turbo Rosenbauer o wydajności do 400l/min służącą do podawania różnych rodzajów prądów wody,
  • 2 rozszerzone zestawy ratownictwa wysokościowego ,
  • 2 radiotelefony nasobne z mikrofonogłośnikiem
  • oraz 6 sztuk ubrań specjalnych Raptor NXT Gold.

W oficjalnym przekazaniu sprzętu dnia 25 października 2019 w Urzędzie Gminy w Kościelisku uczestniczyli:

Radny Sejmiku Małopolskiego – Jan Piczura, Wójt Gminy Kościelisko- Roman Krupa, Skarbnik Gminy Kościelisko – Stanisława Czubernat, Sekretarz Gminy Kościelisko – Mariusz Koperski, Tomasz Laszczyk z Urzędu Gminy Kościelisko, przedstawiciele OSP Dzianisz Dolny : Bronisława Kukulak (prezes Zarządu), Andrzej Styrczula (naczelnik), Robert Gruszka (sekretarz) oraz Komendant Gminny OSP Andrzej Garbuliński.