Konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach sołectw

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kościelisko rozpoczynają się konsultacje społeczne na temat projektów uchwał zmieniających dotychczasowe statuty sołectw Dzianisz, Kościelisko i Witów.

Zaproponowane zmiany mają na celu ujednolicenie statutów dla wszystkich trzech sołectw naszej gminy oraz usprawnienie działań sołtysa i rad sołeckich. 

Konsultacje trwają od 14 marca do 1 kwietnia 2019 r. i będą polegać na składaniu uwag do projektów uchwał   przez internet na adres gmina@gminakoscielisko.pl oraz sekretarz@gminakoscielisko.pl,  w formie pisemnej na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty, a także podczas zebrań sołeckich organizowanych przez sołtysów w poszczególnych sołectwach Gminy Kościelisko.

Projekty uchwał ws. zmian w statutach udostępnione są  mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościelisko ( www.bip.malopolska.pl/ugkoscielisko) oraz na stronie internetowej Gminy Kościelisko (www.gminakoscielisko.pl).

Zostaną także wyłożone  w okresie konsultacji u sołtysów w poszczególnych sołectwach  oraz  w Urzędzie Gminy Kościelisko (dziennik podawczy – w dniach i godzinach urzędowania) .

Zarządzenie Wójta - TUTAJ

Projekt zmian w Statucie Sołectwa Dzianisz - TUTAJ

Projekt zmian w Statucie Sołectwa Kościelisko - TUTAJ 

Projekt zmian w Statucie Sołectwa Witów - TUTAJ