Strażacy OSP Kościelisko w nowych mundurach

Ochotnicy z Kościeliska zakupili właśnie ubrania czeskiej firmy Deva, której produkty użytkują już od wielu lat, to model Tiger Plus wraz z lekką kurtką Bushfire.

Zakup był realizowany w dwóch etapach. W pierwszym rzucie zamówiono 16 kompletów - środki pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 40 tyś zł., dotacji z gminy Kościelisko - 30 tyś zł. oraz środków własnych - 10 tyś zł. Kolejne 6 kompletów zostało sfinansowanych z dotacji KSRG oraz środków własnych.

Ubrania użytkowane do tej pory były kupowane w latach 2014 i 2015 - zostają one w jednostce jako bufor czystych i zapasowych. Teraz każdy po powrocie z pożaru będzie mógł spokojnie oddać swoje ubranie do prania i powiesić zastępcze.

Docelowo praniem i konserwowaniem ma się zajmować pralnia, jednak jest to jeszcze na etapie uzgadniania.

Ponadto strażacy otrzymali 2 trzyczęściowe ubrania Scantex Predator od sponsorów prywatnych. Łącznie daje to 24 komplety nowych ubrań.

Strażacy OSP Kościelisko dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego zakupu - prezesowi WFOŚiGW w Krakowie Panu Kazimierzowi Koprowskiemu, Wójtowi Gminy Kościelisko panu Romanowi Krupie, skarbnik gminy pani Stanisławie Czubernat, sekretarzowi gminy Panu Mariuszowi Koperskiemu oraz zarządowi OSP, który poświęcił dużo swojego czasu aby wszystko sfinalizować. Na przyszły rok planowany jest zakup kolejnej puli ubrań, środki na ten cel zostały już zarezerwowane w funduszu sołeckim.