INFORMACJA O STYPENDIACH NAUKOWYCH I SOCJALNYCH DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

STYPENDIA NAUKOWE

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 29 października 2010 r. Radni Gminy Kościelisko uchwałą nr XLI/269/10 przyjęli “Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko”. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. nr 670 poz. 5619 i weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium naukowego za rok szkolny 2018/2019 prosimy o złożenie podań o przyznanie stypendiów naukowych w następujących terminach:

– uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kościelisko - do dnia 16 września 2019 r.

– uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z pozostałych szkół - do dnia 30 września 2019 r.

– uczniowie szkół średnich - do dnia 30 września 2019 r.

– studenci - do dnia 10 października 2019 r.

Wszelkich informacji na temat stypendiów naukowych udziela:

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOŚCIELISKU ul. Nędzy-Kubińca 76

34-511 Kościelisko tel. 18 20 00 960 cuw@gminakoscielisko.pl 

DOKUMENTY DO STYPENDIUM

REGULAMIN - szkoły podstawowe i gimnazja - TUTAJ

REGULAMIN - szkoły ponadpodstawowe - TUTAJ

REGULAMIN - studenci - TUTAJ

WNIOSEK - TUTAJ

STYPENDIA SOCJALNE

Uprzejmie informujemy, że do dnia 16 września 2019r można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020 – tj. stypendium szkolne.

Dokumenty można pobrać z załącznika do uchwały bądź osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku. W/w dokumenty należy złożyć w:

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOŚCIELISKU ul. Nędzy-Kubińca 76

34-511 Kościelisko tel. 18 20 00 960 cuw@gminakoscielisko.plDOKUMENTY DO STYPENDIUM

REGULAMIN - TUTAJ