STYPENDIA NAUKOWE PRZYZNANE

W dniu 31 października 2019 r. na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy przyznano stypendia naukowe w ramach “Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko”.

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół średnich i studenci zostali nagrodzeni za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2018/2019. Stypendia otrzymali uczniowie i studenci którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz działali na rzecz społeczności lokalnej.

LISTA STYPENDYSTÓW - TUTAJ