STYPENDIA NAUKOWE PRZYZNANE

W dniu 15 października 2018 r. na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy przyznano stypendia naukowe w ramach “Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko”. Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół średnich i studenci zostali nagrodzeni za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2017/2018. Stypendia otrzymali uczniowie i studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz działali na rzecz społeczności lokalnej. Niniejszym informujemy, że w gronie najlepszych za rok szkolny 2017/2018 znaleźli się:

Uczniowie Szkoły Podstawowej:

1. Naglak Marcin

2. Daszkiewicz Aleksandra

3. Stosel Wojciech

4. Zarycka Maria

5. Pabin Zuzanna

6. Granat Julia

7. Gąsienica Jan

8. Krupa Wiktoria

9. Staszel Karolina

10. Zwatrzko Jan


Uczennice wymienione poniżej otrzymują stypendium jako klasy gimnazjum:

1. Ślawska Zuzanna

2. Krzeptowska Maria

3. Fidermak Ewelina


Uczniowie Gimnazjum:

1. Bubla Magdalena

2. Haberny Justyna

3. Gałusza Natalia

4. Krzeptowska Jasinek Joanna

5. Nędza Kinga

6. Kułach Wiktoria

7. Jasionek Sabryna


Uczniowie szkół średnich:

1. Bafia Natalia

2. Chrapkiewicz Agnieszka

3. Stosel Kacper

4. Zięba Klaudia

5. Spytek Aleksandra


Studenci

1. Porzuczek Sebastian

2. Klaper Edyta

3. Gal Maria

4. Długopolska Karolina

5. Krupa Izabela


Wyróżnionym uczniom i studentom szczerze gratulujemy osiągniętych wyników w nauce, sumiennego wypełniania obowiązków uczniowskich i studenckich.

Życzymy dalszych sukcesów. O uroczystym wręczeniu stypendiów naukowych stypendyści zostaną poinformowani telefonicznie.