Stypendia naukowe dla uczniów i studentów z Gminy Kościelisko wręczone

 

W dniu 14 grudnia w Szkole Podstawowej w Kościelisku dokonano uroczystego wręczenia stypendiów naukowych przyznanych uczniom i studentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz działali na rzecz społeczności lokalnej.

W gronie najlepszych za rok szkolny 2016/2017 znaleźli się:

Szkoły Podstawowe : Zuzanna Pabin, Alicja Krupa, Magdalena Palenica, Karol Watycha, Zofia Michalik, Anna Michalik, Maria Krzeptowska, Wiktoria Krupa, Zuzanna Ślawska i Aleksandra Daszkiewicz.

Gimnazja : Agnieszka Bukowska, Kinga Nędza, Natalia Gałusza , Natalia Pawlikowska, Agnieszka Chrapkiewicz, Magdalena Bubla, Grzegorz Hudyka, Aleksandra Chelewska, Sabryna Jasionek, Karolina Szwab, Kacper Stosel i Klaudia Zięba.

Szkoły średnie: Katarzyna Boblak, Gabriela Gacek, Aleksandra Spytek, Natalia Bafia i Katarzyna Bubla.

Studenci: Sebastian Porzuczek, Klaudia Porzuczek, Edyta Klaper, Izabella Krupa i Maria Frączek .


Nagrody wręczali Przewodniczący Rady Gminy Roman Krupa, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Zofia Leśnik i Sekretarz Gminy Mariusz Koperski.

Wyróżnionym uczniom i studentom szczerze gratulujemy osiągniętych wyników w nauce, sumiennego wypełniania obowiązków uczniowskich i studenckich. Życzymy dalszych sukcesów.


Zdjęcia: Kronos Media