Informacje na temat stypendiów dla studentów z terenu Województwa Małopolskiego

W roku akademickim 2018/2019 uczniowie i studenci mogą starać się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, który finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego:

1) dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne , sportowe oraz w naukach humanistycznych. Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:

a) w przypadku uczniów szkół podstawowych  (klasy 5-7) 350 zł brutto;

b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum) 425 zł brutto;

c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych  (w tym ponadgimnazjalnych) 500 zł brutto.

2) dla studentów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a także na naukę nowożytnego języka obcego, stażowe oraz na naukę języka polskiego (dla studentów legitymujących się obywatelstwem innych państw) .

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% koszty kursu) oraz stypendium stażowego  (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800 zł brutto miesięcznie).

Uczniowie i studenci uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe mogą starać się o stypendia od 31 stycznia 2019 r.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego http://www.malopolska.pl w zakładce "dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny".