Informacje w sprawie sieci światłowodowej w Gminie Kościelisko

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców na temat działań podjętych przez firmę Impel, która w ramach rządowego programu we współpracy z Gminą Kościelisko podjęła się stworzenia na terenie Gminy sieci światłowodowej informujemy, że:

1. W pierwszym etapie inwestycji firma podłączać będzie do sieci adresy ujęte w rządowym Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Wykaz adresów na stronie: 

      https://orange.binaries.pl/binaries/o/map/ak/html/hybris/inne/POPC/pdf/Wykaz_planowanych_POPC2_Nowotarski.pdf

2. Lista adresów w pierwszym etapie była przygotowana przez firmę realizującą projekt i Gmina Kościelisko nie miała na nią wpływu. 

3. Wójt Gminy Kościelisko w rozmowach z firmą zgłaszał zastrzeżenia co do tzw. „białych plam” na mapie inwestycji firmy i zwracał uwagę na konieczność jej niezwłocznego uzupełnienia.

4. W odpowiedzi na zastrzeżenia otrzymaliśmy informację, że adresy nie ujęte w rządowym programie POPC mają być przyłączane po realizacji programu głównego

5. Na drugą połowę sierpnia b.r. Gmina Kościelisko planuje akcję rozpowszechniania i zbierania wniosków mieszkańców, którzy nie zostali ujęci na liście adresów POPC, o przyłączenie do sieci.

6. O rozwoju sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować.