Informacje dla mieszkańców Małopolski o sieci szpitali, szpitalnej opiece nocnej i świątecznej 


  • Pismo do Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu zdrowia w Krakowie - TUTAJ

  • Informacja na temat sieci szpitali w Małpolsce - TUTAJ

  • Informacja o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w Małopolsce - TUTAJ