Początek konsultacji w sprawie uchwały antysmogowej w Małopolsce

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Z trescią przedmiotowej uchwały zapoznać się można na stronie www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/