Umowy na dostawę wody z gminnego wodociąguOsoby korzystające z gminnej sieci wodociągowej, a nie mające podpisanej umowy prosimy o kontakt, celem wypełnienia stosownego wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody.

Nieprzekraczalny termin: do 30.04.2020 r.

W przypadku pytań:

Kontakt telefoniczny w godz. pracy urzędu: 18 20 79100 wew. 50

E-mail: woda.czynsze@gminakoscielisko.pl

Prosimy o podejście do tej prośby sumiennie i zgłaszania się wszystkich osób, które do tej pory nie mają podpisanych stosownych umów, a korzystają z sieci gminnej.

W sytuacji poboru wody bez zawarcia umowy konsekwencją może być odcięcie dostaw wody oraz grzywna do 5000 zł (Podstawa prawna: art 8 i art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

W celu zawarcia umowy należy złożyć wypełniony wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.

Wymagane dokumenty i pozostałe informacje znajdziecie tutaj:

Wzór wniosku - na podstawie którego zostanie przygotowana umowa - TUTAJ

Wzór umowy - TUTAJ

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościelisko - TUTAJ

Możliwości złożenia wniosku i umowy:

  • osobiście Urząd Gminy Kościelisko - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, Tel: 18 20 79100 wew. 50
  • pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: woda.czynsze@gminakoscielisko.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy Kościelisko

ul. Strzelców Podhalańskich 44

34-511 Kościelisko