Aktualne informacje i decyzje podjęte przez Wójta Gminy Kościelisko w związku z sytuacją rosnącego zagrożenia koronawirusem:

 

Zebranie Wiejskie w Kościelisku w dniu 29 marca 2020 r. zostaje odwołane. Odbędzie się w późniejszym terminie

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku zostaje zamknięty do odwołania.

    Kontakt: 18 20 700 51, e-mail:gokr@gminakoscielisko.pl

Biblioteka Publiczna w Kościelisku oraz jej filia w Dzianiszu zostają zamknięte do odwołania.

   Kontakt: 18 20 70 988, e-mail:biblioteka@gminakoscielisko.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku zostaje zamknięte do odwołania.

  Kontakt: + 48 660 554 107, +48 182000 533, e-mail: centrumturystyki@gminakoscielisko.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku zawiesza do odwołania wizyty w terenie u osób objętych opieką ośrodka. Ośrodek pracuje zgodnie z godzinami pracy, jednak prosimy o ograniczenie wizyt w ośrodku do tych absolutnie koniecznych.

Urząd Gminy Kościelisko przyjmuje mieszkańców w uzasadnionych przypadkach. Ponownie prosimy mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędzie i ich przełożenie na późniejszy termin lub załatwianie spraw za pomocą kontaktu telefonicznego, usługi e-urząd na stronie: https://eurzad.gminakoscielisko.pl/EUrzad/faces/start.xhtml.

Wpłaty za podatek lub inne opłaty prosimy dokonywać przelewem na konto wskazane na decyzji.

 

W ważnych sprawach prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny pod numerami:

Planowanie Przestrzenne

tel./ fax: 018 20 79 100 wew. 38 e-mail: planowanie@gminakoscielisko.pl

Gospodarka odpadami

tel./ fax: 018 20 79 100 wew. 61 lub 37, e-mail: odpady@gminakoscielisko.pl

Urząd Stanu Cywilnego

e-mail: usc@gminakoscielisko.pl tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 48

Podatki

tel. (018) 20 79 100 wew. 46, 47 lub 50 e-mail: podatki@gminakoscielisko.pl

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

tel./fax: 018 20 79 100 wew. 48 email: ewidencja@gminakoscielisko.pl

Handel i Ewidencja Działalności Gospodarczej

tel. 18 20 79 100 / 104 wew. 49 handel@gminakoscielisko.pl

  

Pozostałe numery telefonów i adresy znajdziecie Państwo na stronie: http://www.gminakoscielisko.pl/pl/dla-mieszkanca/urzad/referaty

Wprowadzone ograniczenia mają na celu zahamowanie rozprzestrzenianie się wirusa i wprowadzone zostają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy i pracowników urzędu i instytucji gminnych.

Przypominamy o numerze infolinii NFZ. Pod numerem 800-190-590 przez całą dobę można uzyskać dane o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do ograniczeń.