Informacje i komunikaty w związku z ostatnimi decyzjami

Szkoły i przedszkola

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dniem 16 marca zostają zamknięte szkoły i przedszkola na terenie Gminy Kościelisko. Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o niewysyłanie dzieci do szkoły również w czwartek i piątek, 12 i 13 marca. W dniach tych nie będzie zajęć lekcyjnych, ale będą się odbywać zajęcia opiekuńcze dla dzieci.

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku i Biblioteka Publiczna w Kościelisku

Odwołany zostaje wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby Andrzeja Ferenczaka w dniu 12 marca 2020 r.

Odwołany zostanie Gminny Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych w dniu 26 marca 2020 r.

Odwołany zostaje Zaczytany piątek w dniu 20 marca 2020 r.

W miarę możliwości imprezy te odbędą się w innym terminie.

Zebranie Wiejskie w Witowie

Informujemy, że Zebranie Wiejskie w Witowie zostaje odwołane i odbędzie się w innym terminie.

Urząd Gminy Kościelisko

Urząd Gminy Kościelisko jest czynny w godzinach pracy. Prosimy jednak mieszkańców o ograniczenie - w miarę możliwości - wizyt w urzędzie i ich przełożenie na późniejszy termin. Zwracamy również uwagę, że wiele spraw można załatwić za pomocą usługi e-urząd na stronie: https://eurzad.gminakoscielisko.pl/EUrzad/faces/start.xhtml

W przypadku konieczności opłacenia podatku, prosimy o korzystanie z możliwości wpłaty przelewem.

Przypominamy także, że pod adresem pacjent.gov.pl opublikowano pakiet informacji o koronawirusie.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ograniczenia wprowadzone zarówno przez rząd jak i gminę mają na celu ograniczenie poruszania się mieszkańców i turystów i w ten sposób zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Dlatego prosimy o w miarę możliwości pozostanie w najbliższym czasie w domu.