Akcja Dbamy - sprzątamy w Naszej Gminie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Dzianisza, Kościeliska i Witowa do akcji robienia wiosennych porządków przed swoimi posesjami. Akcja Sprzątamy-dbamy trwa cały bieżący tydzień, a zakończy się w sobotę spotkaniami integracyjnymi w każdej wsi. W akcję zaangażowane są stowarzyszenia z terenu Gminy.

Zadbajmy wspólnie o to, by przywitać wiosnę porządkiem!