Wójt Gminy Kościelisko przypomina, że dnia 20 maja 2019 r. mija termin składania wniosków na stypendia i nagrody sportowe.

Regulamin i druki wniosków dostępne są:

- STYPENDIA https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko,a,1352491,uchwala-nr-xxx22417-w-sprawie-ustanowienia-stypendiow-sportowych-dla-osob-fizycznych-za-osiagniete-w.html

- NAGRODY https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko,a,981583,uchwala-nr-xxxvii-29614-w-sprawie-wyroznien-i-nagrod-za-wysokie-wyniki-szkoleniowe-i-osiagniecia-w-d.html 

Wnioski na stypendia należy składać na drukach określonych w Uchwale Rady Gminy nr XXX/224/17 z dnia 10 sierpnia 2017r.

 Wnioski na nagrody składać należy w formie opisowej (trenerzy, działacze sportowi) oraz na druku określonym w Uchwale XXXVII/296/14  (zawodnicy) na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kościelisko