Czekamy na wnioski o nagrody dla zasłużonych dla Gminy Kościelisko

 

Przypominamy, że w dniu 30 października 2019 r. Rada Gminy Kościelisko podjęła uchwały w sprawie:

- określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia i działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia, ochrony i rozwoju kultury w Gminie Kościelisko (Uchwała nr X/81/19)

Zgodnie z uchwała wnioski o nagrodę można składać do 1 marca 2020 r.

  • Zasady przyznawania nagrody - TUTAJ

 

- Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” (Uchwała nr X/80/19)

Zgodnie z Regulaminem wnioski o oba tytuły składać można do 30 marca 2020 r.

  • Regulamin przyznawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Kościelisko” i „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” - TUTAJ