WEZWANIE MIESZKAŃCÓW DO PODPISANIA UMOWY NA DOSTAWĘ WODY

Osoby korzystające z gminnej sieci wodociągowej, a nie mające podpisanej umowy prosimy o kontakt, celem wypełnienia stosownego wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody.

Nieprzekraczalny termin: do 11.03.2022 r.

W przypadku pytań:

  • Kontakt telefoniczny w godz. pracy urzędu: 18 20 23 400 wew. 208
  • E-mail: woda.czynsze@gminakoscielisko.pl

Prosimy o podejście do tej prośby sumiennie i zgłaszania się wszystkich osób, które do tej pory nie mają podpisanych stosownych umów a korzystają z sieci gminnej.

W sytuacji poboru wody bez zawarcia umowy konsekwencją może być odcięcie dostaw wody oraz grzywna do 5000 zł (Podstawa prawna: art 8 i art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

W celu zawarcia umowy należy złożyć wypełniony wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.

Wymagane dokumenty i pozostałe informacje znajdziecie tutaj:

  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - TUTAJ
  • Umowa na dostawę wody - TUTAJ
  • Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody - TUTAJ
  • Uchwała w sprawie zmiany regulaminu w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - TUTAJ

Możliwości złożenia wniosku i umowy:

  • osobiście Urząd Gminy Kościelisko - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, Tel: 18 20 23 400 wew. 208
  • Pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: woda.czynsze@gminakoscielisko.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Kościelisko ul. Nędzy - Kubińca 101 34-511 Kościelisko