Gmina Kościelisko

Pakiet "Oddech i rozwój"

Szanowni Państwo,

Ostatnie tygodnie nie należą do łatwych. Dotyczy to nas wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców ale również samorządu. Wiedząc jak trudno jest prowadzić działalność gospodarczą przy ograniczeniach, jakie zostały wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, Rada Gminy Kościelisko na sesji w dniu 30 kwietnia 2020 roku podjęła decyzję o przesunięciu płatności rat podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą należnych za miesiące kwiecień, maj i czerwiec do dnia 30 września 2020 roku. Podjęto również decyzję o zwolnieniu z podatku od nieruchomości od budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres 45 dni przypadających na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, co oznacza, że zobowiązanie podatkowe za II kwartał 2020 w stosunku do gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zostało obniżone o 50%. Podjęte zostały również decyzję o obniżeniu czynszu dzierżawnego od nieruchomości gminnych wydzierżawianych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Równolegle do podejmowanych decyzji obniżających obciążenia podatkowe przedsiębiorców zostały podjęte decyzje ograniczające wydatki budżetowe w roku 2020. Wyrazem tych działań są podjęte na ostatniej sesji Rady Gminy Kościelisko decyzje o obniżeniu diet radnych na okres 3 miesięcy o 50% oraz obniżenie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Kościelisko o 50%.

Ograniczając wydatki budżetu w roku 2020 chcemy utrzymać jakość i zakres usług komunalnych i społecznych świadczonych dla mieszkańców i w tym zakresie nie planujemy ograniczeń.

Nie zwalniamy również tempa realizacji inwestycji samorządowych, jako niezbędnego warunku rozwoju i utrzymania miejsc pracy na naszym rynku. Dzięki pozyskanemu zewnętrznemu dofinansowaniu w roku bieżącym planujemy kontynuować wiele ważnych dla mieszkańców wszystkich sołectw inwestycji, takich jak chociażby budowa kanalizacji w Witowie, remont starej drogi w Witowie, przebudowa drogi głównej w Dzianiszu, remont drogi Mocarni w Kościelisku, czy przebudowa stadionu biathlonowego i budowa tras narciarskich w Kirach.

Szanowni Państwo, wiem jak ciężko jest prowadzić działalność gospodarczą w dzisiejszych trudnych czasach. Dlatego zachęcam Państwa do skorzystania z ulg, jakie wprowadziła Rada Gminy Kościelisko. Jednocześnie zwracam się z prośbą o terminowe regulowanie pozostałych zobowiązań. Budżet Gminy jest w dużej mierze oparty na wpływach z podatków i opłat lokalnych. To właśnie wpływy z podatków pozwolą na realizację inwestycji, na które mieszkańcy wszystkich sołectw czekają od wielu lat. W przypadku pytań dotyczących możliwości uzyskania wsparcia z programów rządowych, jak również wymagań dotyczących prowadzenia najmu turystycznego zachęcam do kontaktu z Centrum Informacji Turystycznej. Pracownicy Centrum postarają się pomóc Państwu w prowadzeniu działalności gospodarczej w tym trudnym dla wszystkich czasie.

„Pakiet Oddech i rozwój" pokazuje zrozumienie naszego samorządu dla sytuacji w jakiej znaleźli się nasi przedsiębiorcy i mieszkańcy, którzy w swoich domach prowadzą najem. Pakiet ten pozwala również na realizację ważnych inwestycji służących rozwojowi naszej gminy.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulg w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Roman Krupa Wójt
Gminy Kościelisko
 
Podatki

1. Przedłużenie wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

  • Formularz – pomoc publiczna - TUTAJ
  • Oświadczenie - przedłużenie terminu płatności - TUTAJ
  • Uchwała Rady Gminy - TUTAJ

Telefon do kontaktu - 18 20 220 46

2. Zwolnienia w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID19. Zwolnienie będzie przysługiwać, jeżeli płynność finansowa przedsiębiorcy w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. uległa pogorszeniu o co najmniej 50% w stosunku do tych samych miesięcy w roku 2019. Zwolnienie dotyczyć będzie 45 dni z okresu 3 m-cy, co oznacza obniżenie zobowiązania podatkowego za II kwartał o 50%. Wniosek o zwolnienie należy złożyć w terminie od 1 lipca do 30 września 2020 roku.

  • Formularz – pomoc publiczna - TUTAJ
  • Oświadczenie – zwolnienie - TUTAJ
  • Uchwała Rady Gminy - TUTAJ

Telefon do kontaktu - 18 20 220 46

3. Obniżenie stawki czynszu dzierżawnego przy dzierżawie gruntów i najmie lokali użytkowych będących własnością Gminy Kościelisko wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID19. Obniżenie czynszu w wysokości do 70% jego dotychczasowej wysokości będzie przysługiwać, jeżeli płynność finansowa przedsiębiorcy w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. uległa pogorszeniu o co najmniej 50% w stosunku do tych samych miesięcy w roku 2019. Wniosek o obniżenie czynszu należy złożyć w terminie do 15 lipca 2020 roku.

  • Formularz – pomoc publiczna - TUTAJ
  • Wniosek o obniżenie czynszu - TUTAJ
  • Zarządzenie Wójta Gminy Kościelisko - TUTAJ

Telefon do kontaktu - 18 20 220 50

Inne ważne informacje

Oprócz ulg udzielanych na podstawie stosownych zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy Kościelisko możliwe będzie również w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika udzielanie ulg na podstawie przepisów Ustawy Ordynacja podatkowa. Dotyczy to między innymi podatku od środków transportowych. Wszystkie niezbędne informacje i formularze dotyczące ulg udzielanych na wniosek podatnika dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

http://www.gminakoscielisko.pl/pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/informacje-nt-pomocy-dla-przedsiebiorcow