Placówka Wsparcia Dziennego w Kościelisku oferuje wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin, rodziców i dzieci.

Kontakt pod numerem 692 410 300 i adresem email: pwdkoscielisko@gmail.com