Wybory na sołtysa i do Rady Sołeckiej w Dzianiszu i w Witowie

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kościelisko nr 53/19 z dnia 2 maja 2019 r. obowiązuje następujący kalendarz wyborczy:

 

  • wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej w Dzianiszu i w Witowie -12 maja 2019 roku w godz. od 7.00 do 18.00
  • 07 maja 2019 w godz. 11.00 – 15.00 przyjmowanie przez Sołecką Komisję Wyborczą kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. 

      UWAGA!!! Zgodnie ze statutami sołectw każdy z kandydatów na sołtysa i do Rady Sołeckiej powinien przedstawić listę poparcia z co najmniej 10 podpisami!  

  • 8 maja 2019 do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń list kandydatur.

        Siedzibami  Sołeckich Komisji Wyborczych są odpowiednio Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzianiszu i w Szkoła Podstawowa w Witowie.

  UWAGA - zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej przyjęte przez Sołeckie Komisje Wyborcze w dniu 30.04.2019r. pozostają w mocy i nie wymagają ponownej rejestracji.

  

       Dokumenty do pobrania:

  • zarządzenie Wójta w sprawie wyborów - TUTAJ
  • zarządzenie Wójta w sprawie zmiany kalendarza wyborczego - TUTAJ
  • oświadczenie  w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie i o posiadaniu prawa wybieralności - TUTAJ
  • wykaz osób popierających listę kandydatów do rady sołeckiej - TUTAJ
  • wykaz osób popierających kandydata na sołtysa - TUTAJ