Wycieczki przyrodnicze

Zapraszam na wycieczki przyrodnicze po Tatrach. Będziemy obserwować dzikie zwierzęta i szukać rzadkich roślin. Nauczysz się rozpoznawać gatunki i poznasz ich przystosowania do życia w górskim środowisku. Gwarantuję, że dowiesz się dużo nowego o miejscach, które wydawało Ci się, że znasz dobrze.

Wycieczki odbywają się po szlakach turystycznych, zgodnie z przepisami Tatrzańskiego Parku Narodowego i zasadami „Leave no Trace”. Wyglądają trochę inaczej niż zwykłe wycieczki z przewodnikiem: grupa jest mała, wychodzimy w góry wcześnie rano, omijamy zatłoczone szlaki. Celem wycieczki nie jest zaliczenie trasy ani zdobycie szczytu. Najważniejszy jest kontakt z  przyrodą. Oferta jest skierowana do osób indywidualnych oraz małych grup.


Ścieżka nad Reglami (wycieczka dla rodzin z dziećmi)

Długość trasy: 10 km
Czas przejścia: 4 godz.
Minimalny wiek uczestników to 7 lat.
Wyruszamy na wycieczkę w dniach:
12.07. | 19.07. | 26.07.
02.08.| 09.08.  |16.08.  |23.08.

Cena: dorośli - 90 zł | dzieci i młodzież do 15 lat - 75 zł

Trasa prowadzi Doliną Kościeliską a następnie Ścieżką nad Reglami przez Doliną Miętusią i Przysłop Miętusi do Wielkiej Polany Małołąckiej. Z niej zejście Doliną Małej Łąki. Powrót Drogą pod Regami do Kir. Trasa daje możliwość poznania przyrody reglowej części Tatr Zachodnich – lasów, polan, brzegów potoków, źródlisk i wywierzysk, a także sposobów czynnej ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym – kulturowego wypasu, koszenia i przebudowy lasu. Zobaczymy jak wiatr halny i korniki zmieniają krajobraz Tatr i poznamy rolę martwych drzew w lesie.

Start o godz. 8.00 w Kirach - zbiórka przy mapie przed punktem kasowym TPN
Wielkość grupy: min. 6 osoby, max. 20 osób

_______

Podglądanie kozic i świstaków

Długość trasy: 25 km
Czas przejścia: 10 godz.
Minimalny wiek uczestników to 15 lat.
Wyruszamy na wycieczkę w dniach:
21.07.
04.08. | 18.08.

Cena: 150 zł

Trasa prowadzi Doliną Kościeliską do schroniska Ornak, a następnie wspina się na Iwaniacką Przełęcz. Z niej podchodzimy na Ornak i przez Siwą Przełęcz dochodzimy do głównej grani Tatr Zachodnich. Zaglądamy na chwilę na słowacką stronę - do Doliny Gaborowej. Rejon pomiędzy Błyszczem, Ornakiem a Starorobociańskim Wierchem jest dobrym miejscem do obserwacji kozic i świstaków. Świstaki mają tam swoje nory a stada kozic liczą nieraz kilkadziesiąt osobników. Z ptaków często obserwuje się tam płochacze halne, pokrzywnice, siwerniaki, drozdy obrożne i pustułki. Niedaleko, na Kominiarskim Wierchu gnieżdżą się orły przednie, które polują w tym rejonie. Doliny pod nami – Pyszniańska i Starorobociańska są matecznikami dla wielu rzadkich gatunków zwierząt, więc przy odrobinie szczęścia spotkamy też innych mieszkańców Tatr, w nawet niedźwiedzia. Wracamy tą samą trasą do Doliny Kościeliskiej.

Start o godz. 6:00 w Kirach - zbiórka przy mapie przed punktem kasowym TPN
Wielkość grupy: min. 6 osób, max. 10 osób
________

Przyroda Czerwonych Wierchów

Długość trasy: 15 km
Czas przejścia: 8 godz.
Minimalny wiek uczestników to 15 lat.

Wyruszamy na wycieczkę w dniach:
28.07.
11.08. | 25.08.

Cena: 150 zł

Trasa prowadzi z Kiry do Doliny Kościeliskiej a następnie przez Dolinę Miętusią na Przysłop Miętusi. Stamtąd wchodzimy na Małołączniak. Dalej wędrujemy grzbietem Czerwonych Wierchów przez Krzesanicę i Ciemniak. Schodzimy do Doliny Kościeliskiej przez Upłaz i Adamicą. Wycieczka daje możliwość poznania cennego przyrodniczo masywu Czerwonych Wierchów, które są terenem o urozmaiconym podłożu geologicznym i bogatej roślinności. Zobaczymy czapy krystaliczne, rzeźbę krasową i pozostałości po lodowcach. Będziemy podziwiać nawapienne świerczyny górnoreglowe, roślinność piargową i murawy alpejskie. Wśród bogatej flory zobaczymy wiele gatunków reliktowych.

Start o godz. 7:00 w Kirach - zbiórka przy mapie przed punktem kasowym TPN
Wielkość grupy: min. 6 osób, max. 12 osób