WYSTAWA STARYCH ZEGARÓW

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko zaprasza na wystawę starych zegarów z kolekcji Stanisława Stocha z Ustupu. Wystawę można oglądać od 18 lipca do końca sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, tj. 8.30 – 16.30 w sali wystawowej GOKR Kościelisko przy ul. Nędzy-Kubińca 76