REGULAMIN KONKURSU „POTRAW Z RZEPY ”

REALIZOWANEGO W RAMACH „XIII WYKOPKÓW W DZIANISZU”

 

Organizatorem Konkursu na „Potrawy z rzepy” jest Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko, ul. Nędzy – Kubińca 76, 34-511 Kościelisko.
Konkurs odbywać się będzie podczas XIII Wykopków w Dzianiszu w dniu 3.09.2017r. (niedziela) na scenie plenerowej w Dzianiszu-Borki.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie potrawy, której podstawowym składnikiem jest ziemniak (rzepa).
 

A.     KONKURS
W rozumieniu niniejszego regulaminu, Konkurs oznacza procedurę wyboru zwycięskiej potrawy w kategorii „Potrawy z rzepy”
Każda Gospodyni może zgłosić max 2 potrawy samodzielnie przygotowane.
Potrawy gotowe do podania należy dostarczyć w dniu 3.09.2017 r. o godz. 16.00 w miejsce przeprowadzenia konkursu - scena plenerowa Dzianisz-Borki.
Jakość dań ocenia jury. Ocenie podlegają: smak, wygląd, sposób podania, dekoracja. Skala ocen: 0-5 pkt.
 

B.     ZASADY ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Do zgłoszenia w konkursie uprawnione są gospodynie z terenu Gminy Kościelisko.
Uczestnicy konkursu sami pokrywają koszty dojazdu oraz koszty produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych.
Sprzęt potrzebny do przygotowania dań oraz naczynia i zastawę niezbędną do podania dań konkursowych każda gospodyni przywozi ze sobą. Organizator zapewnia stół do wystawienia potrawy.
 

C.     ZASADY OCENY W KONKURSIE
Komisja Konkursowa składa się z 3 osób.
Startujący w Konkursie powinien zapewnić odpowiednią ilość potrawy zgłoszonej do konkursu (3 porcje), tak by umożliwić członkom Komisji Konkursowej degustację
Członkowie Komisji Konkursowej oceniają zgłoszone do konkursu potrawy poprzez wypełnienie specjalnie do tego przygotowanych przez Organizatora kart oceny stanowiących załącznik nr 2.
4.  Wygrywa ta potrawa, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną przez Komisję konkursową. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów uzyskają dwie lub więcej potrawy, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego składu jury. Startujący może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

 

D.     NAGRODY W KONKURSIE
Laureaci Konkursu otrzymają: nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę „Prymat”, pozostali uczestnicy otrzymają zestawy przypraw firmy „Prymat” oraz dyplomy.
Laureaci będą promowani na gminnej stronie internetowej www.koscielisko.com.pl oraz w prasie lokalnej.
 

Uwaga:

Potrawy należy dostarczyć w dniu 3.09.2017 r. o godz. 16:00 w miejsce przeprowadzenia konkursu - scena plenerowa Dzianisz-Borki.

Konkurs rozpoczyna się o godz. 15.10 !